SHH LOGO
SHH LOGO

Ordböcker

Länksamlingar
Ordboken.nu
Ordböcker - Språkrådets länklista

Allmänna ordböcker
Bab.la - svensk-engelsk ordbok
Cambridge dictionary online
Norstedts svensk-engelska ordbok
Svenska Akademiens ordbok SAOB
Svenska Akademiens ordlista SAOL
Svenska datatermgruppen
Lexin - Lexikon på svenska, engelska och femton olika minoritetsspråk
Svensk-engelsk ordbok för utbildnings- och forskningsområdet - Universitets- och högskolerådet
Your dictionary.com

Medicinska ordböcker
Medicinsk ordbok - Grundar sig på boken Medicinsk fickordbok
Medilexicon - Innehåller bl.a. Medical Abbriviation search där du kan söka efter medicinska förkortningar
MedlinePlus Medical Dictionary
Nursing abbreviations - Förkortningar inom omvårdnad på engelska
Svensk MeSH - Svensk översättning av MeSH-termer. Karolinska Institutet
Who-named-it

Skriv ut  Skriv ut